Sweden’s Eco-history – How a small country became big in cleantech

Sweden's Eco-history - How a small country became big in cleantech

En kortfilm om svensk miljöhistoria som visar på viktiga händelser som lett fram till där Sverige är idag inom miljöteknik — både ur ett tekniskt- och ett samhällsperspektiv. Filmen…

You may also like...

1 Response

  1. Chris Wah says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *