Funny Motivational Video – TEAM = Together Everyone Achieves More

Funny Motivational Video - TEAM = Together Everyone Achieves More

Funny Motivational Video – TEAM = Together Everyone Achieves More The true definition of team! Some great quotes on teamwork. https://www.youtube.com/watch?v=nE6mDCdYuwY inspirational…

You may also like...

25 Responses

 1. Video Inspiration says:
 2. Hồng Bàng Team Building says:

  TEAM: Together everyone achieves more “Mọi người cùng nhau đạt được nhiều
  hơn nữa”

  ^_^ không biết mem nào có thích phim hoạt hình dựng trên các vật 3D hay
  không? dưới đây là vài đoạn phim đề cao tinh thần hợp tác cũng như sự đồng
  lòng của các loài vật khác nhau giúp chúng sống sót ở nơi hoang dã và thoát
  khỏi các loài động vật ăn thịt nguy hiểm.

  Đoạn phim cũng đề cao tinh thần hài hước nhưng điều quan trọng là tính nhân
  văn, giúp đỡ và hợp tác với nhau trong các công việc để mang lại tính hiệu
  quả cao nhất ;)

 3. Subhash Ukkali says:

  Funny Motivational Video – TEAM = Together Everyone Achieves More:
  http://youtu.be/nE6mDCdYuwY

 4. Vinuri Ambegoda says:

  team………. work…………….
  is……………………………………..

 5. พรรคกลิน สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา says:
 6. Naukri.com says:

  Friday is back..and before you put your party shoes on…watch this funny
  video describing the importance of team building… enjoy !! :)

 7. Ruud Reijmerink says:

  Funny Motivational Video – TEAM = Together Everyone Achieves More >>
  http://bit.ly/1uP2T6Z #TeamWork

 8. Ashton Meyer says:

  WE ARE HERE TOGETHER! TAG SOMEONE AND ASK THEM A HEALTH/FITNESS QUESTION!

  We help each other out to beat our problems! http://ow.ly/G1nQm

 9. Markus Jotzo says:

  DIE Botschaft: Zusammen schafft man nicht nur mehr, als alleine, sondern
  vieles wird überhaupt erst möglich, was vorher aussichtslos schien.
  #worktogether!

 10. Renate Behrendt says:

  What “TEAM” really means. Funny Small Video.

 11. A Singe Ray Of Hope , says:

  *Agree naa_____UNION IS STRENGTH_____♥♥*

 12. Anthony Collinson says:

  The Key To Anything Is To Be A Part Of A Great Team
  https://www.youtube.com/watch?v=nE6mDCdYuwY

 13. Anneke van Dijken says:
 14. Alkurashi Foundation says:

  Sebesar dan seberat apapun tantangan yang kita hadapi jika di pecahkan
  bersama-sama maka akan menjadi ringan.

 15. ANTONIS KOKKINIS says:

  Η Δύναμη της ομαδικότητας και Συνοχής κάτι που δεν μας χαρακτηρίζει ως
  λαό !
  Με την ευχή να την σύντομα και για το καλό των παιδιών μας να την
  αποκτήσουμε!

 16. Chấn Thiên Lê says:

  TEAM: Together everyone achieves more “Mọi người cùng nhau đạt được nhiều
  hơn nữa”

  ^_^ không biết mem nào có thích phim hoạt hình dựng trên các vật 3D hay
  không? dưới đây là vài đoạn phim đề cao tinh thần hợp tác cũng như sự đồng
  lòng của các loài vật khác nhau giúp chúng sống sót ở nơi hoang dã và thoát
  khỏi các loài động vật ăn thịt nguy hiểm.

  Đoạn phim cũng đề cao tinh thần hài hước nhưng điều quan trọng là tính nhân
  văn, giúp đỡ và hợp tác với nhau trong các công việc để mang lại tính hiệu
  quả cao nhất ;)

 17. Lovye Dixon says:

  Teams presentation

 18. Kerman Ali says:

  ED_4312_Video_1

 19. Greeshma girish says:
 20. Ranganayaki Srinivas says:
 21. Trevina Bernard says:

  Good team work and good management…….. Very nice video!! 

 22. CrossFit Stride, Powered by Reebok. says:

  TEAM – Together Everyone Achieves More!!
  Thats why we workout in groups!!

 23. juana juan says:

  team work is good.

 24. Melandari Celfiz says:

  You can not live alone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *