Въведение в търговията с борсово търгувани фондове (ETF)

Въведение в търговията с борсово търгувани фондове (ETF)

Целта на този видео урок е запознаване с основните принципи, терминологията и предимствата на търговията…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *